Ragnhild Aagesen

Ombygging av Skårersletta

Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med folkeliv, aktivitet og trivelige møteplasser. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Peab Anlegg er...

Roar Viken

Neste fase av grunnarbeid på Tunkvartalet starter i uke 50

Grunnarbeidene for byggetrinn 3 og 4 (dvs. øst på tomten, inn mot fremtidige Løkentorget) vil starte opp i midten av uke 50. Det vil foregå noe riggarbeider først, men relativt snart vil støyende arbeider som spunting begynne. Spuntingen vil først foregå mot nord, mot...

Roar Viken

Arbeid på Tunkvartalet på lørdager

I nåværende periode blir det arbeid på lørdager i forbindelse med bl.a. klimavegger, takoppbygg og innredning. Lørenskog kommune har lagt til grunn følgende kriterier for utbygging på Skårer Syd: Støyretningslinjen T-1442 Tabell 4 Bygningstype Støykrav på dag gj.snitt...

Gro Arnesen

Berger Hage – Asfaltering i Tunveien 11.sept

Det skal asfalteres i Tunveien fredag 11.sept. Arbeidene utføres med lastebil og asfaltutlegger, men veien vil være fremkommelig da det bare skal asfalteres på ene siden av veien. Vaktmann vil være tilstede ved behov for å ivareta sikkerheten for 3.part.

Roar Viken

Asfaltering i Kåre B. Werners gate inn mot barnehagen

Onsdag 9.9.20 skal vi asfaltere i Kåre B. Werners gate mot barnehagen og et lite parti i Tunveien. Arbeidet vil starte kl 17.00 etter at barnehagen er stengt og vil vare utover kvelden. Utførende har fått instrukser om å ivareta myke trafikanter og vise varsomhet. Vi...

Vetle Lund Kristiansen

Skårer BHG – Asfaltering 25.08

Hei, Skårer BHG kommer til å utføre asfaltering av uteområder den 25.08. Det vil bil asfaltering av den siste 50%, hvor bilen følges inn og ut av anleggsområde. Umiddelbare problemer rundt dette kontaktes: Vetle Kristiansen 97958015. Mvh Ruta Entreprenør...

Vetle Lund Kristiansen

Skårer BHG – Helg arbeid 22.08 – 23.08

Hei, På Skårer BHG ønsker vi disse arbeids tider den 22.08 - 23.08 Kl. 0800-1700 Byggeplassen ønsker å utføre innvendig montasje, komplettering av utomhus. Det vil foregå noen utvendig støy. Vi ønsker også å takke alle for deres tålmodighet rundt vårt prosjekt. Vi...

Vetle Lund Kristiansen

Skårer BHG – Asfaltering 20.08 FLYTTET

Hei, Skårer BHG kommer til å utføre asfaltering av uteområder den 20.08. Det vil bil asfaltering av ca 50%, hvor bilen følges inn og ut av anleggsområde. Umiddelbare problemer rundt dette kontaktes: Vetle Kristiansen 97958015. Mvh Ruta Entreprenør AS

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke