Roberth Børjesson

Lørenskog Kommune informerer

Prosjektet ligger nord for gamleveien så informeres her pga. nærheten til skårer syd.   Lørenskog Kommune har to hovedroller i utbyggingsområdet Skårer Syd: Gjennomføring av forskjellige VA-prosjekter (Vann- og avløp) Grunneier av en barnehagetomt (her er det ikke...

Roberth Børjesson

Skårer avfallssug – støyende og ryste …

Prosjektet har nå utført en hel del forberedende arbeid på anlegget, og går nå inn i en fase der vi skal grave oss ned til traubunn i byggegropa. For å komme seg dit er det helt nødvendig med spunting. Spunting utføres med spuntrigg som holder i nåler som er opp mot...

Gro Arnesen

Berger Hage – anleggsarbeider lørdag 2 …

Det vil pågå anleggsarbeider i byggegropa på Berger Hage lørdag 20.oktober fra kl 08 til kl 16. Det skal ikke utføres pigging, boring eller sprenging denne dagen. Kontaktperson hos Brødrene Dokken AS er Tor Daniel Østgård, tlf. 907 85 798

Stian Grymyr

Varsel om sprengningsarbeider Tunveien Skåre …

Hei, Tunveien Skårer Syd felt C2 er i full gang med gravearbeider, og vi har kommet godt i gang med betongarbeider. Under gravearbeidene møtte vi på noe fjell, som nå må sprenges bort for at vi skal komme videre.  Utførelse av sprengningsarbeidene vil pågå i uke 43 og...

JM

Bygging av ny gang- og sykkelvei

I forbindelse med etablering av ny gang- og sykkelvei langs Gamleveien og Losbyveien, vil det i en periode fra 25. september til 25. oktober være manuell dirigering av trafikken mellom kl. 7:00 og 18:00. På kveldstid og om natten i tidsrommet kl. 18:00-07:00 reguleres...

Roberth Børjesson

SKÅRER AVFALLSSUG – NY avkjørsel til …

En milepæl i prosjektet er oppnådd. Det er nå etablert permanent avkjørsel til Lørenskog Sykehjem. Den gamleveien som går opp og forbi anlegget for avfallssug er nå stengt. Besøkende til Sykehjemmet anbefales å ta P-bevis i resepsjonen til Sykehjemmet for å så parkere...

Stian Grymyr

Byggearbeider Tunveien Skårer Syd felt C2

Hei, Boligprosjekt Tunveien Skårer Syd er nå igangsatt med en forventet driftsperiode på 20 måneder. Det pågår i disse dager gravearbeider og betongarbeidene vil starter om få uker. Vår plan er å utføre grunn og betongarbeider frem til mars 2019 slik at boligblokker...

Gro Arnesen

Berger Hage – knuseverket i byggegropa

Knuseverket i byggegropa vil i tillegg til tidligere varslet drift mand-torsd, også være i drift fredager t.o.m. 14.september, kl. 08:00-16:00 Kontaktperson hos Brødrene Dokken er Svein Gjennestad, tlf. 41268905

Gro Arnesen

Berger Hage – knuseverket i byggegropa

Normal drift av knuseverket er mand-torsd. kl 08:00-16:00, i tillegg varsles det herved om drift av knuseverket fredag 10.august fra kl 08:00-16:00 Knuseverket er plassert nede i byggegropa for at det skal være til minst mulig sjenanse. Det er satt opp målere som skal...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke