Gro Arnesen

Berger Hage – Ny dato – Flytting …

Visningssenteret skal flyttes, og det vil derfor foregå heising og transport av dette fredag 18 oktober. Kranbilen kommer ikke til via anleggsveien (pga annen aktørs grøftearbeider) og må derfor kjøre Tunveien. Bilen blir i kortere perioder stående i vendehammeren...

Mathias W Vilbrandt

Gravearbeider lørdag, 12. oktober 2019

Lørdag 12.10.2019 skal Brødr. Dokken AS rydde tomt for ny barnehage. Tomten er i sør mellom eksisterende byggeprosjekter og grenser til Tunveien, rett ved snu hammeren. Det er planlagt massebevegelser med gravemaskin og dumpere. Det er ikke planlagt sprengning,...

Gro Arnesen

Berger Hage – ENDRET dato…… …

Visningssenteret skal flyttes, og det vil derfor foregå heising og transport av dette torsdag 10 oktober. Ny beskjed i ettermiddag: Blir ikke før tidligst i midten av uke 42. Kranbilen kommer ikke til via anleggsveien (pga annen aktørs grøftearbeider) og må derfor...

Gro Arnesen

Berger Hage – fasadearbeider og taktekk …

Det er planlagt arbeider på fasadene til hus C og D lørdag 5.okt kl 8-16. Liften som brukes under arbeidene, står plassert inne på byggetomta. I tillegg er det også planlagt taktekking på hus B i samme periode.

Stian Grymyr

Arbeider mot Tunveien fra felt C2

Grunnarbeidene nærmer seg slutten på felt C2, Tunveien Skårer Syd og gjenstående grunnarbeider mot Tunveien kommer nå til utførelse. Når arbeidet mot Tunveien nå blir utført vil det forekomme noe bruk av veien for å få maskiner i riktig arbeids-posisjon og logistikken...

Mathias W Vilbrandt

Støyende arbeider Syd på Skårer Syd

I forbindelse med legging av rør for avfallssug anlegg må fjell fjernes ved pigging. Dette vil medføre støy. Arbeidene skal utføres mellom kl. 8 og 16 den 01. og 03. oktober og i 2-3 dager i uke 41. Vi beklager ulempene dette vil medføre for nabolaget.

Gro Arnesen

Berger Hage – Montering av elementer &# …

I morgen onsdag 25.sept. og torsdag 26.sept, samt mandag-onsdag neste uke, blir det stående en lift i gangvegen mellom Masserudtoppen og brakkeriggen til ØMF ifb. med montering av elementer på nybyggene. Det vil være en vaktmann tilstede, som sørger for sikker...

Roar Viken

Forlenging av spuntarbeid i Tunveien og Kåre …

En uforutsett høyspentledning i Tunveien krever mer spunt nordover langs vår tomt ved Tunveien. For å belaste med mindre støy har vi valgt å spunte mindre intensivt. Det vil dermed fremover bli lengre tidsrom mellom støy fra spuntmaskinen, men tidspunktet for når...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke