Gro Arnesen

Berger Hage – Arbeider tirsdag 19 feb. …

Grunnentreprenør Br.Dokken AS skal i ettermiddag bruke sugebil for fjerning av masser i grunnen ved bygg B, for å klargjøre til støping i morgen. De håper å være ferdig før, men varsler med dette at det kan pågå arbeider også etter kl 19 i kveld.

Stian Grymyr

Varsel om nattarbeid uke 12, 2019

Hei, Uke 12, 2019 blir første byggetrinn ved prosjekt Tunveien Skårer Syd montert i form av boligmoduler. Moduler er produsert i Estland og blir fraktet med skip til Oslo kai. Derfra blir de fraktet på bil til byggeplass. Grunnet modulenes bredde er det ikke tillatt...

Stian Grymyr

Grunnarbeid fredag 15.2 og lørdag 16.2

Hei, Det vil pågå noe forlenget grunnarbeider ved felt C2, Tunveien Skårer Syd førstkommende fredag og lørdag. Arbeidet vil pågå fra kl. 07.00 begge dager, frem til kl. 21.00 fredag 15.2 og frem til kl. 19.00 lørdag 16.2. Mvh. Stian Grymyr

Gro Arnesen

Berger Hage – anleggsarbeider i byggegr …

Det vil pågå anleggsarbeider i byggegropa på Berger Hage lørdag 9.februar fra kl 09 til kl 15. Det skal ikke utføres pigging eller boring denne dagen. Kontaktperson hos Brødrene Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440

Gro Arnesen

Berger Hage – Gangvei mellom Masserudto …

Pga sikringsarbeider var det i en periode før jul behov for omlegging av gangveien rundt Masserudtoppen. Beklageligvis ble det ikke informert om at den opprinnelige gangveien ble åpnet igjen. Opprinnelig gangvei vil være innsnevret gjennom hele byggeperioden ihht...

Gro Arnesen

Berger Hage – Støyende arbeider

Det pågår nå i noen få uker, støyende arbeider med peling i grunn. Arbeidstiden er hverdager kl 7-19, samt at det etter all sannsynlighet skal arbeides lørdag 2. februar fra kl 9-16. Kontaktperson hos Brødr. Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440

Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – uke 4 og 5

Hei, Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke