Thomas Gillgren

Arbeider på Benterud skole 29/6, 30/6 og 01/7

Tirsdag 29/6 og onsdag 30/6 Akershus Energi Varme skal koble om fjernvarme inne på området til Benterud skole. Arbeidene inkluderer: Tømming og fjerning av gamle fjernvarmerør (det vil bli noe redusert fremkommelighet i fortauet ved innkjøring til Benterud skole fra...

Thomas Gillgren

Arbeider på Benterud skole 24.06.2021

I forbindelse med omlegging av  fjernvarmetrase og arbeid med oppgradering av strømforsyningen på Benterud skole, skal en av entreprenørens gravmaskiner kjøres vekk i kveld (24.06.2021) ca 18.00. Dette medfører noe støy, men ikke mye siden det kun er den minste...

Roar Viken

Komplettering av spuntarbeid

Vi beklager veldig sen varsling. Vi har hatt ulike problemer med vår grunnentreprenør. I hovedsak har det vært problemer med riggplassen for spunting, i uke 24. Da ble det ingen spunting som opprinnelig varslet, men det vil derfor i stedet bli spuntarbeid ved...

Thomas Gillgren

Arbeider på Benterud skole lørdag 19.06.2021

I forbindelse med omlegging av  fjernvarmetrase og arbeid med oppgradering av strømforsyningen på Benterud skole, skal Bruvoll bygg og anlegg og Akershus Energi arbeide lørdag 19.06.21. Akershus Energi skal arbeide fra kl 09.00-19.00. Det skal utføres forberedende...

Frida Ljøner Waller

Arbeider på Benterud skole 12.06.21

I forbindelse med omlegging av fjernvarmetrase og arbeid med oppgradering av strømforsyningen på Benterud skole, skal Bruvoll bygg og anlegg arbeide i morgen, lørdag 12.06.21 fra kl. 09:00 - 15:00. Arbeidet som vil bli gjort er armering av vegger i trafobygg. Det vil...

Runa

Lørenskog Hageby, arbeider og status

Status: I disse dager foregår det sprengning, peling og utgraving på tomta. Vi har også startet så smått med betongarbeider. I uke 25 vil det bli montert en tårnkran inne på tomta. I uke 28-30 vil det være arbeider i tomta, men noe redusert pga. ferieavvikling....

Roar Viken

Sprengning av fjell på Tunkvartalet

Påtreff av fjell i et område der vi skal bygge kjeller U2 på Tunkvartalet fører til at vi må sprenge. Sprengningsarbeidet på vår tomt vil starte neste uke, tidligst mandag 14. juni og pågå sporadisk i ca. 1 uke. Det kan bli behov for sprengning utover i uke 25, frem...

Roar Viken

Spuntarbeid utsatt til uke 24

Oppdatert. Det vil bli spuntarbeid i uke 24 istedenfor nå denne uken (uke 23). Mandag 14. juni blir det arbeid med å trekke spunt ved vår tårnkran. Ved trekking blir det vanligvis ikke behov for like mye vibrering, men det vil bli noe støy. Deretter spunter vi ved...

Roar Viken

Montasje på søndagene 6. og 13. juni

Pga forsinket balkongrekkverksleveranse blir det montering av balkongrekkverk søndagene denne uken og neste (uke 22 og 23 / 6. og 13. juni). De skal bore for innfestninger underveis i uken i forkant av søndagene, og det blir kun lyd av kjøring av lift og skruing....

Ragnhild Aagesen

Arbeider på Benterud skole

Akershus Energi skal forsyne bebyggelse i Nordliveien med fjernvarme og må derfor legge om en fjernvarmetrase på Benterud skole, samtidig skal strømforsyningen på Benterud skole oppgraderes. Arbeidene omfatter gravearbeider, legging av rør og kabler samt etablering av...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke