Gro Arnesen

Berger Hage – Varsel om støyende arbei …

Ifb med kabelgrøfta som etableres fra ny trafo til vendehammer  i Tunveien, blir det behov for å pigge i fjell. De støyende piggearbeidene kommer til å pågå i perioder f.o.m. i morgen 29/1 og ut uke 6 i første omgang.

Vetle Lund Kristiansen

Arbeidstider graver

Hei, Til informasjon vil vi arbeide med dreneringsbasseng på disse tidene frem til 28.02.2020: Mandag til Fredag: 0700 - 1900 Lørdag: 0900 - 1500 Arbeidet vil hovedsakelig bestå av utgraving & montering av dreneringsbasseng, arbeidet vil involvere bruk av gravemaskin....

Stian Grymyr

Nedrigging av kran, Tunveien Skårer Syd

Felt C2 rigger ned mobilkran tirsdag 21.01.20 ettermiddag mellom kl. 15:00 og 20:00. Mobilkranens motvekter vil bli hentet av lastebil og mobilkran vil kjøre ut Tunveien. Det er avtalt sikring av transport med vakthold, i forhold sikring mot myke trafikanter i...

Gro Arnesen

Berger Hage – arbeider ved byggeplassen …

Til informasjon – Det er planlagt innvendige arbeider i hus A lørdag 18.januar, fra ca kl 8 – ca kl 17. Gjelder parkettlegging og montering av kjøkken. I tillegg skal det jobbes fra lift med montering av fasadeplater på hus A mot nord (P O Lundsgt). Det vil også...

Gro Arnesen

Berger Hage – Arbeider med kabelgrøft …

Det er planlagt oppstart arbeider med kabelgrøft for EL-IKT fra uke 4. Grøfta skal etableres på strekningen fra ny trafo til trekkekum ved vendehammer, mellom brakkeriggen og byggegjerdet. Det vil foregå noe transport/forflytning av anleggsmaskiner utenfor...

Roar Viken

Arbeid i Tunkvartalet felt C1 lørdag 18. jan …

Vi varsler med dette at det blir arbeid med gravemaskiner inne på Tunkvartalet førstkommende lørdag (18. januar). Vi beklager de ulemper som dette medfører for naboene, og også at vi melder fra seint om denne ekstra belastningen. Situasjonen har oppstått pga....

Gro Arnesen

Berger Hage – arbeider fra lift i gangv …

I forbindelse med montering av utvendig trapp på bygg D, samt blikkenslagerarbeider, blir det utført arbeider fra lift i gangveien/Bergerveien onsdag til fredag denne uken. Det vil være vaktmann tilstede som sørger for trygg passering.

Gro Arnesen

Berger Hage – arbeider med byggeplassgj …

I uke 3 er det planlagt noe omgjøring av byggeplassgjerdet som står mellom brakkeriggen og gangvei/Tunveien (mellom nybygg hus D og vendehammeren). Omgjøringen innebærer i hovedsak utskifting av fundamenteringen for gjerdeelementene, og plasseringen blir omtrent som...

Stian Grymyr

Tunveien Skårer Syd – Varsel om levera …

Torsdag 9. januar ca. kl. 13:00 vil det kjøre en betongbil igjennom Tunveien, inn på kommunal barnehageutbygging sin parkering, og støpe i trappesjakt felt C2 Skårer Syd. Arbeidet er koordinert med kommunens entreprenør Ruta AS, og vi håper på forståelse fra...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke