Om Skårer Syd

Fra å være en tradisjonell jordbrukskommune har Lørenskog utviklet seg til å bli en attraktiv forstad til Oslo. På Skårer Syd skal det bygges 1250 boliger, fordelt på blokker, rekke- og småhus. Midt gjennom området vil det bli anlagt en allmenning som vil være ferdig 2021-2023.

Med kort vei til Oslo er det mange som har oppdaget Lørenskog som et sentralt sted å bo. Her er det en god kombinasjon av urbane og landlige omgivelser samt et mangfold av idrett- og aktivitetstilbud. Området på Skårer Syd er planlagt ferdig i 2025.

Se gjerne denne videoen som viser hvordan området blir når det er ferdig (lenke åpner i nytt vindu).

Utbyggerne har hver sine tomter som du ser av kartet under:

Hver enkelt utbygger har ansvar for kommunikasjon rundt bygging på egen tomt og tilliggende infrastruktur. Utbyggerne legger ut nabovarsler og naboinformasjon på denne nettsiden.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke