Fra å være en tradisjonell jordbrukskommune har Lørenskog utviklet seg til å bli en attraktiv forstad til Oslo. På Skårer Syd skal det bygges 1250 boliger, fordelt på blokker, rekke- og småhus. Midt gjennom området vil det bli anlagt en allmenning som vil være ferdig 2019-2020.

Med kort vei til Oslo er det mange som har oppdaget Lørenskog som et sentralt sted å bo. Her er det en god kombinasjon av urbane og landlige omgivelser samt et mangfold av idrett- og aktivitetstilbud. Området på Skårer Syd er planlagt ferdig i 2025.

Se gjerne denne videoen som viser hvordan området blir når det er ferdig (lenke åpner i nytt vindu).

Utbyggerne har hver sine tomter som du ser av kartet under:

Kart over Skårer Syd

Hver enkelt utbygger har ansvar for kommunikasjon rundt bygging på egen tomt og tilliggende infrastruktur. Utbyggerne legger ut nabovarsler og naboinformasjon på denne nettsiden.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke