Om Skårer Syd

Fra å være en tradisjonell jordbrukskommune har Lørenskog utviklet seg til å bli en attraktiv forstad til Oslo. Skårer syd er ett av de nye boområdene i kommunen. Her blir det 1 250 boliger, fordelt på blokker, rekkehus og småhus, med parkering under bakken.

Lørenskog kommune har bygd en ny barnehage for dette området. Berger barnehage åpnet i 2020 med seks avdelinger. Benterud skole som ligger i utkanten av Skårer syd, skal utvides og få plass til dobbelt så mange elever. I tillegg til å utvide skolebygget skal vi bygge en ny flerbrukshall med parkeringskjeller. Arbeidene på Benterud skole skal være ferdige i løpet av 2023.

Det er lagt til rette for forretninger og serveringssteder på gateplan i flere av byggene på Skårer syd.

 

Tvers gjennom Skårer syd strekker Løkentunet og Løkenparken seg fra Skårersletta i nord til Masserud i sør. Dette skal bli en hyggelig møteplass med kafeer, spisesteder og grøntområder.

Med kort vei til Oslo er det mange som har oppdaget at Lørenskog er et sentralt sted å bo. Her får du en god kombinasjon av urbane og landlige omgivelser, samt et mangfold av idretts- og aktivitetstilbud. Skårer syd skal etter planen være ferdig etablert i 2025.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke