Lørenskog Kommune

Lørenskog kommune har to hovedroller i utbyggingsområdet Skårer Syd:

 • Gjennomføring av forskjellige VA-prosjekter (vann- og avløp)
 • Grunneier av en barnehagetomt (her er det ikke vedtatt fremdrift)

Skårer Syd utbyggingsområde er delt i følgende VA-prosjekter:

Infrastruktur etappe 1

 • Etablering av vann-, overvann- og spillvannsledninger, ny belysning og nytt fortau langs Losbyveien
 • Gjennomført mai 2016 – juni 2017

Nytt fortau langs Losbyveien

Bergerveien

 • Etablering av vann- og fjernvarmeledninger, ny belysning, og veidekke
 • Gjennomført mars – juni 2017
 • Bergerveien vil bli snevret inn ca. 30 m fra Losbyveien

 

Bergerveien

Per O Lunds gate

 • Etablering av vann-, overvann- og spillvannsledninger, og ledninger for avfallssug
 • Gjennomføres september – desember 2017

Allmenningen

Prosjektet gjennomføres i to etapper:

1. etappe:

 • Etablering av vann-, overvann- og spillvannsledninger, og ledninger for avfallssug og fjernvarme
 • Kryssing av Gamleveien ved rundkjøring i Skårersletta
 • Tentativ fremdrift: april – desember 2018

Allmenningen

2. Etappe:

 • Overflate av høy kvalitet, belysning, beplantning, møblering og nedkast for avfallssug
 • Kunstelement i søndre del av parken
 • Opparbeides i takt med opparbeidelse av tilliggende utbyggingsfelt i henhold til rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke