Lørenskog Kommune

 

  • Lørenskog kommune skal utvide Benterud skole. Barneskolen har i dag i underkant av 400 elever fordelt på to paralleller per trinn (1.-7. trinn), og den skal utvides til fire paralleller per trinn. Den spesialpedagogiske basen på skolen, som i dag har plass til fire elever, skal også utvides, slik at det blir plass til 20 elever med særskilte behov. Antall ansatte på skolen vil øke fra cirka 50 til cirka 115 personer, inkludert skolehelsetjenesten som får lokaler på skolen. Til sammen vil utvidelsen av skolebygget utgjøre cirka 5100 m². Her kan du lese mer om byggeprosjektet.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke