Lørenskog Hageby arbeider på lørdager

Kommer med en oppdatering på dette innlegget. Dette gjelder fortsatt for Lørenskog Hageby. På Lørenskog Hageby vil det som følge av strengere krav ved arbeidsinnvandring (innreiseforbud) foregå arbeider på lørdager fremover. Vi forholder oss til Lørenskog Kommune sine...

Lørenskog Hageby arbeider 29-31.mars

Informere om normal drift på byggeplassen 29.-31. mars. Det vil foregå sprengningsarbeider. Legger igjen ved nyttig informasjon om sprengningsarbeider: Det vil foregå sprengningsarbeider i nabolaget Vibrasjoner ” – Hele huset rister!” Dette vil være en normal...

Arbeider med søppelsuganlegg helgen 27.-28. mars

Helgen neste uke (palmesøndag-helgen) vil det bli arbeid med montering av søppelsug langs Kåre B. Werners gates nordside. Dette skyldes svenske montører og ønske om å unngå arbeid i påskeuken. Vi beklager de ulemper som dette måtte medføre.

Lørenskog Hageby spunting lørdag 13.mars

Det vil bli spuntarbeid lørdag denne uken på Lørenskog Hageby. Vi har opphold i spuntingen mellom 11:00-13:00 på hverdagene for å respektere stilletid og gi forutsigbarhet for barnehagen. For å unngå at spunting alltid utføres i barnehagens åpningstid, velger vi å...

Lørenskog Hageby sprengning av fjell oppstart uke 11

Vi starter med sprengning av fjell på Lørenskog Hageby uke 11. Varigheten avhenger av grunnforholdene, men det er satt av 3-4 uker. Se vedlagt infoskriv fra firma som skal utføre jobben. Informasjon om sprengningsarbeider Det vil foregå sprengningsarbeider i nabolaget...

Spuntarbeid lørdag 20. februar

Det vil bli spuntarbeid lørdag denne uken fra 09:00 – 12:00 og 13:00 – 16:00, ved den østre del kommende Bjarne Haugens gate vest. Vi har i en periode spuntet svært tett inntil barnehagen og skal skåne de noe ved å utføre litt av spuntarbeidet nå på lørdag...

Lørenskog Hageby arbeider på lørdager

På Lørenskog Hageby vil det som følge av strengere krav ved arbeidsinnvandring (innreiseforbud) foregå arbeider på lørdager fremover. Vi forholder oss til Lørenskog Kommune sine støyforskrifter.

Arbeid på Tunkvartalet, kvelder og lørdager

På grunn av koronarestriksjoner og nå strengere krav ved arbeidsinnvandring vil det bli flere arbeidere på byggeplassen på kvelder og lørdager fremover, enn tidligere. Vi holder oss uansett til restriksjonene, angående støy og arbeidstider, beskrevet i innlegg her på...