Arbeider på Benterud skole lørdag 19.06.2021

I forbindelse med omlegging av  fjernvarmetrase og arbeid med oppgradering av strømforsyningen på Benterud skole, skal Bruvoll bygg og anlegg og Akershus Energi arbeide lørdag 19.06.21. Akershus Energi skal arbeide fra kl 09.00-19.00. Det skal utføres forberedende...