Varsel om nattarbeider Tunveien Skårer Syd, felt C2

Uke 8, 2020 monteres Hus 2 og 3, ved felt C2, Tunveien Skårer Syd. Rekkehusene utføres på tilsvarende måte som sist, med moduler og er estimert utført på fire netter. Modulene er produsert i Estland. Derfra blir de fraktet med skip til Oslo kai og videre på lastebil...

Nedrigging av kran, Tunveien Skårer Syd

Felt C2 rigger ned mobilkran tirsdag 21.01.20 ettermiddag mellom kl. 15:00 og 20:00. Mobilkranens motvekter vil bli hentet av lastebil og mobilkran vil kjøre ut Tunveien. Det er avtalt sikring av transport med vakthold, i forhold sikring mot myke trafikanter i...

Tunveien Skårer Syd – Varsel om nattarbeider uke 2, 2020

Uke 2, 2020 monteres Hus 5, ved felt C2, Tunveien Skårer Syd. Blokken utføres på tilsvarende måte som sist, med moduler og er estimert utført på to netter. Modulene er produsert i Estland. Derfra blir de fraktet med skip til Oslo kai og videre på lastebil til...

Nattarbeider uke 50, Tunveien Skårer Syd

Viser til tidligere informasjon utsendt i Godt Naboskap og i nabolagets postkasser vedrørende transport av moduler og nattarbeider uke 50. Transporten og montasjen utføres på samme måte som tidligere varslet, men tidspunkt er flyttet til natt til torsdag og natt til...