Nattarbeider uke 50, Tunveien Skårer Syd

Viser til tidligere informasjon utsendt i Godt Naboskap og i nabolagets postkasser vedrørende transport av moduler og nattarbeider uke 50. Transporten og montasjen utføres på samme måte som tidligere varslet, men tidspunkt er flyttet til natt til torsdag og natt til...

Varsel om nattarbeid uke 50

Uke 50, 2019 monteres blokk A, ved felt C2, Tunveien Skårer Syd. Blokken utføres på tilsvarende måte som sist, med moduler og er estimert utført på tre netter. Modulene er produsert i Estland. Derfra blir de fraktet med skip til Oslo kai og videre på lastebil til...

Arbeider mot Tunveien fra felt C2

Grunnarbeidene nærmer seg slutten på felt C2, Tunveien Skårer Syd og gjenstående grunnarbeider mot Tunveien kommer nå til utførelse. Når arbeidet mot Tunveien nå blir utført vil det forekomme noe bruk av veien for å få maskiner i riktig arbeids-posisjon og logistikken...

Arbeider Tunveien Skårer Syd, felt C2

Hei, Det vil pågå anleggsarbeider lørdag 01.06 og 08.06 ved felt C2, Tunveien Skårer Syd. Arbeidene er lavtstøyende og er ikke kategorisert under støyende byggeaktivitet som krever tillatelse fra kommune. Arbeider er begrenset til tidsrommet 07.00 til 19.00. Seby AS...