Arbeider mot Tunveien fra felt C2

Grunnarbeidene nærmer seg slutten på felt C2, Tunveien Skårer Syd og gjenstående grunnarbeider mot Tunveien kommer nå til utførelse. Når arbeidet mot Tunveien nå blir utført vil det forekomme noe bruk av veien for å få maskiner i riktig arbeids-posisjon og logistikken...

Arbeider Tunveien Skårer Syd, felt C2

Hei, Det vil pågå anleggsarbeider lørdag 01.06 og 08.06 ved felt C2, Tunveien Skårer Syd. Arbeidene er lavtstøyende og er ikke kategorisert under støyende byggeaktivitet som krever tillatelse fra kommune. Arbeider er begrenset til tidsrommet 07.00 til 19.00. Seby AS...

Gravearbeider i Tunveien

Hei, Felt C2, Tunveien Skårer Syd skal grave i Tunveien for tilkobling på fjernvarmestrekk. Arbeidene utføres fra 26. mars til 29. mars iht. godkjent gravesøknad. Asfaltering av oppgravet område utføres etter 29. mars. Tunveien holdes åpen i graveperioden. Under...