Arbeider med lift fra Tunveien, Felt C2

Beboere i Tunveien Skårer Syd felt C2 har bestilt solskjerming til noen av vinduene til rekkehusfasadene mot Tunveien. Solskjermingen blir montert fredag og lørdag uke 19. På noen av vinduene er det behov for lift for å komme til. Det vil bli noe bruk av lift fra...

Felt C2 – Arbeider mot Tunveien uke 17

Tilbakefylling rundt resterende rekkehusrekker mot Tunveien utføres fra mandag uke 17. Arbeidene er estimert utført på ca. 3 dager. Hjulmaskin med henger vil benytte deler av Tunveien under arbeidene. Arbeidene sikres slik at trafikk ledes trygt forbi under de...

Felt C2, hjulmaskin i Tunveien

Det arbeides i dag med hjulmaskin inn til vår oppstillingsplass for brannbil fra Tunveien. Mellom boligblokk og rekkehus. Arbeidene kan hindre passerende trafikk og er er estimert med en varighet på ca. 1 til 2 timer. Arbeidene sikres med vakt som dirigerer trafikken,...

Varsel om nattarbeider Tunveien Skårer Syd, felt C2

Viser til tidligere varslet nattarbeider uke 8, Tunveien Skårer Syd. Grunnet uværet Elsa, som herjet til havs sist uke har det blitt forsinkelser i skipstrafikken. Tidligere varslede nattarbeider uke 8, blir nå flyttet til uke 9. Arbeidet utføres fra mandag (natt til...

Varsel om kjøring med hjulmaskin i Tunveien

Kranplass mellom blokk A og rekkehus 5 på felt C2 skal fjernes. Det vil bli noe transport ut fra vår brann-oppstillingsplass mot Tunveien torsdag 13. februar grunnet dette arbeidet. Transporten utføres av Brødrene Dokken AS med den gule hjulgående gravemaskinen med...