ARBEIDER I SOMMERFERIEN 2022.

Hei Det vil være følgende arbeider som blir utført i uke 28 på Betonmast sin byggeplass. Gravearbeider. Montering av stillaser i Bjarne Haugens gate. Tekke arbeider Støpe arbeider. Når det gjelder grunnarbeider vil det være noe støy i denne forbindelse, mens de andre...

Hei. Onsdag 25.05.22. Vil vi starte med å støpe kl 0600. Det vil være noe støy i denne forbindelse for de som bor nærmest Bjarne Haugens gate.