Omlegging av gang og-sykkelvei langs Tunveien/Gamleveien

OPPDATERING 26.08.2021: Lysregulering og merking er på plass, og fotgjengerovergang er i bruk. Fra mandag 30.august stenger vi av undergangen og sperrer av med gjerdet ved Tunveien. (punkt 2) Arbeider med nytt VA-anlegg og infrastruktur langs Gamleveien vil foregå ut...

Lørenskog Hageby, arbeider og status

Status: I disse dager foregår det sprengning, peling og utgraving på tomta. Vi har også startet så smått med betongarbeider. I uke 25 vil det bli montert en tårnkran inne på tomta. I uke 28-30 vil det være arbeider i tomta, men noe redusert pga. ferieavvikling....