Lørenskog Hageby sprengning av fjell oppstart uke 11

Vi starter med sprengning av fjell på Lørenskog Hageby uke 11. Varigheten avhenger av grunnforholdene, men det er satt av 3-4 uker. Se vedlagt infoskriv fra firma som skal utføre jobben. Informasjon om sprengningsarbeider Det vil foregå sprengningsarbeider i nabolaget...

Lørenskog Hageby arbeider på lørdager

På Lørenskog Hageby vil det som følge av strengere krav ved arbeidsinnvandring (innreiseforbud) foregå arbeider på lørdager fremover. Vi forholder oss til Lørenskog Kommune sine støyforskrifter.

Lørenskog Hageby Grunnarbeider

I disse dager pågår riving av eksisterende bygg og utkjøring på Lørenskog Hageby. Grunnarbeider på Lørenskog Hageby vil starte opp uke 5. I første omgang vil dette være utgraving av deler av tomta. Deler av tomta skal peles. Det vil komme mer informasjon om fremdrift...