Skårer avfallsanlegg – ukesinformasjon uke 46 og 47

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i...

Skårer Avfallsbehandling – Spunting – Fremdrift

Hei, Prosjektet har brukt noe lengre tid på spunting enn først antatt. Det skyldtes, ifølge entreprenøren, uforutsette forhold i grunnen. Slik det ligger an nå håper vi på å bli ferdige med spuntingen i løpet av inneværende uke (46), men det kan hende at vi trenger et...

Skårer avfallsbehandling ukerapport 45-46

Inneværende uke:   Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt. Pågående: risikofylt...

Lørenskog Kommune informerer

Prosjektet ligger nord for gamleveien så informeres her pga. nærheten til skårer syd.   Lørenskog Kommune har to hovedroller i utbyggingsområdet Skårer Syd: Gjennomføring av forskjellige VA-prosjekter (Vann- og avløp) Grunneier av en barnehagetomt (her er det ikke...

Skårer avfallssug – støyende og rystende arbeid

Prosjektet har nå utført en hel del forberedende arbeid på anlegget, og går nå inn i en fase der vi skal grave oss ned til traubunn i byggegropa. For å komme seg dit er det helt nødvendig med spunting. Spunting utføres med spuntrigg som holder i nåler som er opp mot...