Skårer avfallsanlegg – uke 4 og 5

Hei, Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i...

Skårer avfallsanlegg – Uke 3 og 4

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på byggemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i...

Skårer avfallsanlegg – uke 2-3

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.   Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet...

Skårer avfallsanlegg – uke 50-51

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i...

Skårer avfallsanlegg – Uke 49 og 50

Hei, Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Inneværende uke ble preget av et strømbrudd tirsdag. Dette skyldtes at to kabler ble gravd over på prosjektet til JM. Nødstrømsaggregatet til sykehjemmet...