Tunkvartalet – Varsel om drift til kl 2000

Da det pga. vanskelige grunnforhold går noe senere å laste ut masser i vår byggegrop i Tunkvartalet, varsler vi med dette om at det blir utvidet drift til kl 2000 f.o.m mandag 04.11.2019 t.o.m  torsdag 07.11.2019. Med dette tiltaket unngår vi drift på lørdager over en...

Forlenging av spuntarbeid i Tunveien og Kåre B. Werners gt.

En uforutsett høyspentledning i Tunveien krever mer spunt nordover langs vår tomt ved Tunveien. For å belaste med mindre støy har vi valgt å spunte mindre intensivt. Det vil dermed fremover bli lengre tidsrom mellom støy fra spuntmaskinen, men tidspunktet for når...

Asfaltering av Kåre B. Werners gate

Tunveien Eiendom AS skal bygge den nye gata Kåre B. Werners gate inn fra Tunveien vis a vis Benterud skole. Gata skal i første omgang benyttes av beboerne i Tunveien Rekkehus som Veidekke Eiendom bygger. Nå er infrastrukturen lagt i grunnen under gata slik at den er...