Arbeider med søppelsuganlegg helgen 27.-28. mars

Helgen neste uke (palmesøndag-helgen) vil det bli arbeid med montering av søppelsug langs Kåre B. Werners gates nordside. Dette skyldes svenske montører og ønske om å unngå arbeid i påskeuken. Vi beklager de ulemper som dette måtte medføre.

Spuntarbeid lørdag 20. februar

Det vil bli spuntarbeid lørdag denne uken fra 09:00 – 12:00 og 13:00 – 16:00, ved den østre del kommende Bjarne Haugens gate vest. Vi har i en periode spuntet svært tett inntil barnehagen og skal skåne de noe ved å utføre litt av spuntarbeidet nå på lørdag...

Arbeid på Tunkvartalet, kvelder og lørdager

På grunn av koronarestriksjoner og nå strengere krav ved arbeidsinnvandring vil det bli flere arbeidere på byggeplassen på kvelder og lørdager fremover, enn tidligere. Vi holder oss uansett til restriksjonene, angående støy og arbeidstider, beskrevet i innlegg her på...

Neste fase av grunnarbeid på Tunkvartalet starter i uke 50

Grunnarbeidene for byggetrinn 3 og 4 (dvs. øst på tomten, inn mot fremtidige Løkentorget) vil starte opp i midten av uke 50. Det vil foregå noe riggarbeider først, men relativt snart vil støyende arbeider som spunting begynne. Spuntingen vil først foregå mot nord, mot...

Arbeid på Tunkvartalet på lørdager

I nåværende periode blir det arbeid på lørdager i forbindelse med bl.a. klimavegger, takoppbygg og innredning. Lørenskog kommune har lagt til grunn følgende kriterier for utbygging på Skårer Syd: Støyretningslinjen T-1442 Tabell 4 Bygningstype Støykrav på dag gj.snitt...