Arbeid i helgene 26.-27. juni og 3.-4. juli

For å rekke overleveringsfrister, og pga. material- og bemanningsbrist pga. korona, må vi utføre noe arbeid i de neste to helgene. Det vil bli tømrerarbeid lørdag og søndag, fra 08:00 til 16:00. Det vil bli liftkjøring på lørdag og saging og snekring lørdag og søndag....

Komplettering av spuntarbeid

Vi beklager veldig sen varsling. Vi har hatt ulike problemer med vår grunnentreprenør. I hovedsak har det vært problemer med riggplassen for spunting, i uke 24. Da ble det ingen spunting som opprinnelig varslet, men det vil derfor i stedet bli spuntarbeid ved...

Sprengning av fjell på Tunkvartalet

Påtreff av fjell i et område der vi skal bygge kjeller U2 på Tunkvartalet fører til at vi må sprenge. Sprengningsarbeidet på vår tomt vil starte neste uke, tidligst mandag 14. juni og pågå sporadisk i ca. 1 uke. Det kan bli behov for sprengning utover i uke 25, frem...

Spuntarbeid utsatt til uke 24

Oppdatert. Det vil bli spuntarbeid i uke 24 istedenfor nå denne uken (uke 23). Mandag 14. juni blir det arbeid med å trekke spunt ved vår tårnkran. Ved trekking blir det vanligvis ikke behov for like mye vibrering, men det vil bli noe støy. Deretter spunter vi ved...

Montasje på søndagene 6. og 13. juni

Pga forsinket balkongrekkverksleveranse blir det montering av balkongrekkverk søndagene denne uken og neste (uke 22 og 23 / 6. og 13. juni). De skal bore for innfestninger underveis i uken i forkant av søndagene, og det blir kun lyd av kjøring av lift og skruing....