Arbeid på Tunkvartalet på lørdager

I nåværende periode blir det arbeid på lørdager i forbindelse med bl.a. klimavegger, takoppbygg og innredning. Lørenskog kommune har lagt til grunn følgende kriterier for utbygging på Skårer Syd: Støyretningslinjen T-1442 Tabell 4 Bygningstype Støykrav på dag gj.snitt...

Asfaltering i Kåre B. Werners gate inn mot barnehagen

Onsdag 9.9.20 skal vi asfaltere i Kåre B. Werners gate mot barnehagen og et lite parti i Tunveien. Arbeidet vil starte kl 17.00 etter at barnehagen er stengt og vil vare utover kvelden. Utførende har fått instrukser om å ivareta myke trafikanter og vise varsomhet. Vi...

Arbeid i Tunkvartalet felt C1 lørdag 18. januar kl 8-17

Vi varsler med dette at det blir arbeid med gravemaskiner inne på Tunkvartalet førstkommende lørdag (18. januar). Vi beklager de ulemper som dette medfører for naboene, og også at vi melder fra seint om denne ekstra belastningen. Situasjonen har oppstått pga....

Tunkvartalet – Varsel om utvidet drift

Vi ønsker å varsle om utvidet drift frem til juleferien. Årsaken er at de komplekse spuntarbeider mot Tunveien og KBW gt. som nå er avsluttet, har medført forsinkelser i fremdriften. I tillegg fører de vanskelige grunnforhold i bygge-gropa til ytterligere...