Forlenging av spuntarbeid i Tunveien og Kåre B. Werners gt.

En uforutsett høyspentledning i Tunveien krever mer spunt nordover langs vår tomt ved Tunveien. For å belaste med mindre støy har vi valgt å spunte mindre intensivt. Det vil dermed fremover bli lengre tidsrom mellom støy fra spuntmaskinen, men tidspunktet for når...

Asfaltering av Kåre B. Werners gate

Tunveien Eiendom AS skal bygge den nye gata Kåre B. Werners gate inn fra Tunveien vis a vis Benterud skole. Gata skal i første omgang benyttes av beboerne i Tunveien Rekkehus som Veidekke Eiendom bygger. Nå er infrastrukturen lagt i grunnen under gata slik at den er...

Grunnarbeider på Tunkvartalet

Nærmere info om de første grunnarbeidene på Tunkvartalet. Det vil bli satt opp en skjermvegg mot Tunveien for å dempe støyen noe, men vi må slå ned spunt for at bl.a. ikke Tunveien skal rase ut i byggegropen. Spuntarbeidet vil foregå fra mandag uke 34 til ca fredag...

Byggestart for Tunkvartalet

Tunkvartalet på Skårer Syd (Felt C1/B2) har hatt et meget godt salg etter salgsstart i år, og forhåndssalget er nå oppnådd. Byggherre er Usbl/Peab, og byggearbeidene for BT1 starter opp 12. august. Det er Peab AS som er totalentreprenør her. I første omgang vil det...