Arbeid i Tunkvartalet felt C1 lørdag 18. januar kl 8-17

Vi varsler med dette at det blir arbeid med gravemaskiner inne på Tunkvartalet førstkommende lørdag (18. januar). Vi beklager de ulemper som dette medfører for naboene, og også at vi melder fra seint om denne ekstra belastningen. Situasjonen har oppstått pga....

Tunkvartalet – Varsel om utvidet drift

Vi ønsker å varsle om utvidet drift frem til juleferien. Årsaken er at de komplekse spuntarbeider mot Tunveien og KBW gt. som nå er avsluttet, har medført forsinkelser i fremdriften. I tillegg fører de vanskelige grunnforhold i bygge-gropa til ytterligere...

Tunkvartalet – Varsel om drift til kl 2000

Da det pga. vanskelige grunnforhold går noe senere å laste ut masser i vår byggegrop i Tunkvartalet, varsler vi med dette om at det blir utvidet drift til kl 2000 f.o.m mandag 04.11.2019 t.o.m  torsdag 07.11.2019. Med dette tiltaket unngår vi drift på lørdager over en...