Spuntearbeidene på Benterud skole starter i neste uke

For å kunne grave ut for parkeringskjeller under den nye flerbrukshallen på Benterud skole, må vi spunte. Disse arbeidene starter mandag 20. juni, og vil pågå i ca. fire uker. Tidligere har vi  varslet at spuntingen skal starte i midten av neste uke (onsdag), men på...