Arbeider på Benterud skole

Akershus Energi skal forsyne bebyggelse i Nordliveien med fjernvarme og må derfor legge om en fjernvarmetrase på Benterud skole, samtidig skal strømforsyningen på Benterud skole oppgraderes. Arbeidene omfatter gravearbeider, legging av rør og kabler samt etablering av...

Ombygging av Skårersletta

Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med folkeliv, aktivitet og trivelige møteplasser. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Peab Anlegg er...