Gravearbeider lørdag, 12. oktober 2019

Lørdag 12.10.2019 skal Brødr. Dokken AS rydde tomt for ny barnehage. Tomten er i sør mellom eksisterende byggeprosjekter og grenser til Tunveien, rett ved snu hammeren. Det er planlagt massebevegelser med gravemaskin og dumpere. Det er ikke planlagt sprengning,...

Støyende arbeider Syd på Skårer Syd

I forbindelse med legging av rør for avfallssug anlegg må fjell fjernes ved pigging. Dette vil medføre støy. Arbeidene skal utføres mellom kl. 8 og 16 den 01. og 03. oktober og i 2-3 dager i uke 41. Vi beklager ulempene dette vil medføre for nabolaget.

Skårer avfallssuganlegg

Da er prosjektet i gang med de første forberedelsesarbeider for prosjektet «Skårer avfallssugsanlegg». Den første tiden jobber vi med etablering av avkjørsel direkte til sykehjemmet (se bilde på trafikksperringa), støygjerdet mot berørte naboer, samt graving og...