Entréen – Varsel om støyende arbeid fra uke 45

Varsel om støyende arbeid fra uke 45 og t.o.m. uke 04. Oppstart av nytt byggetrinn, Entréen URBAN, medfører støyende arbeid i form av sprenging, spunting og pelearbeid. Arbeidet vil pågå mandager til fredager i tidsrommet 08.00 til 18.00. Vi beklager de ulempene som...

Bygging av ny gang- og sykkelvei

I forbindelse med etablering av ny gang- og sykkelvei langs Gamleveien og Losbyveien, vil det i en periode fra 25. september til 25. oktober være manuell dirigering av trafikken mellom kl. 7:00 og 18:00. På kveldstid og om natten i tidsrommet kl. 18:00-07:00 reguleres...

Støyende arbeider – demontering tårnkran

Det vises til rundskriv T-1442 fra miljøverndepartementet, hvor det i kapittel 4 beskrives at det burde varsles i forbindelse med støyende arbeider. I forbindelse med oppføringen av nybyggene på skårersletta, skal det demonteres en tårnkran på Fv 353. Også kjent som...

Bygg aktivitet – Entrèen uke 16

Planlagt støyende arbeider på byggplass Entrèen, Losbyveien 1 uke 16: Generell byggeaktivitet mandag-fredag 07:00-15:30 Kontakt JM Norge: Petter Lindhagen tlf: 930 27 417 Pelearbeider mandag-fredag 07:00-18:00 Kontakt Entreprenørservice: Carlos Mollø-Christensen tlf:...

Bygg aktivitet + Byggkamera – Entréen Uke 49

Planlagt støyende arbeider på byggplass Entrèen, Losbyveien 1 uke 49: Generell byggeaktivitet mandag-fredag 07:00-15:30 Kontakt JM Norge: Petter Lindhagen tlf: 930 27 417 Gravearbeider mandag-torsdag 07:00-19:00 Kontakt Brødrene Dokken: Tor Daniel Østgård tlf: 907 85...