Arbeider i Bjarne Haugens gt.

Brødrene Dokken AS jobber i disse dager med fortsettelsen av kjøreveien Bjarne Haugens gate. Arbeidene innebærer graving og legging av infrastruktur, det vil ikke være støyende arbeider utover vanlig anleggsvirksomhet.