Berger Hage – fasadearbeider lørdag 13.juni

Lørdag 13.juni skal det jobbes utvendig med montering av fasadeplater og profiler på hus B. Montørene jobber i stillase fra mellomdekket inne på byggeplassen. Arbeidene kan tidvis være noe støyende, spesielt ifb med kapping av plater.

Bergerveien – heising fra tak bygg E

I løpet av dagen skal det heises ned utstyr fra taket på bygg E i Berger Hage. Heisingen utføres med kranbil, og forventet varighet er 2-3 timer. Vaktmann vil være tilstede ved behov for å ivareta 3.parts sikkerhet.

Berger Hage – arbeider i pinsehelgen

Det skal ila pinsehelgen utføres en del avsluttende arbeider for fase 1, bl.a. ferdigstillelse av inngangspartier mot Per O Lundsgate. Disse arbeidene kan tidvis være støyende. Det skal også foregå noe innvendige arbeider for fase 2 (i hus C, D og E)