Berger Hage – anleggsarbeider lørdag 17.november

Det vil pågå anleggsarbeider i byggegropa på Berger Hage lørdag  17.november fra kl 09 til kl 17. Det skal ikke utføres boring eller sprenging denne dagen. Kontaktperson hos Brødrene Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440