Berger Hage – Arbeider tirsdag 19 feb. kveld

Grunnentreprenør Br.Dokken AS skal i ettermiddag bruke sugebil for fjerning av masser i grunnen ved bygg B, for å klargjøre til støping i morgen. De håper å være ferdig før, men varsler med dette at det kan pågå arbeider også etter kl 19 i kveld.

Berger Hage – Gangvei mellom Masserudtoppen og byggeplassen

Pga sikringsarbeider var det i en periode før jul behov for omlegging av gangveien rundt Masserudtoppen. Beklageligvis ble det ikke informert om at den opprinnelige gangveien ble åpnet igjen. Opprinnelig gangvei vil være innsnevret gjennom hele byggeperioden ihht...

Berger Hage – Støyende arbeider

Det pågår nå i noen få uker, støyende arbeider med peling i grunn. Arbeidstiden er hverdager kl 7-19, samt at det etter all sannsynlighet skal arbeides lørdag 2. februar fra kl 9-16. Kontaktperson hos Brødr. Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440