Berger Hage – anleggsarbeider lørdag 20. oktober

Det vil pågå anleggsarbeider i byggegropa på Berger Hage lørdag 20.oktober fra kl 08 til kl 16. Det skal ikke utføres pigging, boring eller sprenging denne dagen. Kontaktperson hos Brødrene Dokken AS er Tor Daniel Østgård, tlf. 907 85 798

Berger Hage – knuseverket i byggegropa

Knuseverket i byggegropa vil i tillegg til tidligere varslet drift mand-torsd, også være i drift fredager t.o.m. 14.september, kl. 08:00-16:00 Kontaktperson hos Brødrene Dokken er Svein Gjennestad, tlf. 41268905

Berger Hage – knuseverket i byggegropa

Normal drift av knuseverket er mand-torsd. kl 08:00-16:00, i tillegg varsles det herved om drift av knuseverket fredag 10.august fra kl 08:00-16:00 Knuseverket er plassert nede i byggegropa for at det skal være til minst mulig sjenanse. Det er satt opp målere som skal...

Berger Hage – støyende arbeider

Det vil bli plassert et knuseverk for knusing av sprengningsmasser i byggegropa for prosjekt Berger Hage. Det skal etter planen skal være i drift mandag-torsdag fra ca kl 08:00-15:30 f.o.m. uke 30 og ca 6 uker framover. Kontaktperson hos Brødrene Dokken: Svein...