Bergerveien – arbeider fra lift torsdag og fredag uke 26

Torsdag 25.juni og sannsynligvis også fredag 26.juni skal det monteres takrenner og nedløp på balkonger på bygg D. Arbeidene utføres fra lift. Det blir merket opp/sperret rundt liften, men passering for gående/syklende blir fullt mulig. Skulle det oppstå...

Berger Hage – fasadearbeider lørdag 13.juni

Lørdag 13.juni skal det jobbes utvendig med montering av fasadeplater og profiler på hus B. Montørene jobber i stillase fra mellomdekket inne på byggeplassen. Arbeidene kan tidvis være noe støyende, spesielt ifb med kapping av plater.

Bergerveien – heising fra tak bygg E

I løpet av dagen skal det heises ned utstyr fra taket på bygg E i Berger Hage. Heisingen utføres med kranbil, og forventet varighet er 2-3 timer. Vaktmann vil være tilstede ved behov for å ivareta 3.parts sikkerhet.

Berger Hage – arbeider i pinsehelgen

Det skal ila pinsehelgen utføres en del avsluttende arbeider for fase 1, bl.a. ferdigstillelse av inngangspartier mot Per O Lundsgate. Disse arbeidene kan tidvis være støyende. Det skal også foregå noe innvendige arbeider for fase 2 (i hus C, D og E)