Berger Hage – Asfaltering i Tunveien 11.sept

Det skal asfalteres i Tunveien fredag 11.sept. Arbeidene utføres med lastebil og asfaltutlegger, men veien vil være fremkommelig da det bare skal asfalteres på ene siden av veien. Vaktmann vil være tilstede ved behov for å ivareta sikkerheten for...

Bergerveien – arbeider fra lift torsdag og fredag uke 26

Torsdag 25.juni og sannsynligvis også fredag 26.juni skal det monteres takrenner og nedløp på balkonger på bygg D. Arbeidene utføres fra lift. Det blir merket opp/sperret rundt liften, men passering for gående/syklende blir fullt mulig. Skulle det oppstå...