Berger Hage – arbeider ved byggeplassen lørdag 18 januar

Til informasjon – Det er planlagt innvendige arbeider i hus A lørdag 18.januar, fra ca kl 8 – ca kl 17. Gjelder parkettlegging og montering av kjøkken. I tillegg skal det jobbes fra lift med montering av fasadeplater på hus A mot nord (P O Lundsgt). Det vil også...

Berger Hage – Arbeider med kabelgrøft fra uke 4

Det er planlagt oppstart arbeider med kabelgrøft for EL-IKT fra uke 4. Grøfta skal etableres på strekningen fra ny trafo til trekkekum ved vendehammer, mellom brakkeriggen og byggegjerdet. Det vil foregå noe transport/forflytning av anleggsmaskiner utenfor...

Berger Hage – arbeider fra lift i gangveien

I forbindelse med montering av utvendig trapp på bygg D, samt blikkenslagerarbeider, blir det utført arbeider fra lift i gangveien/Bergerveien onsdag til fredag denne uken. Det vil være vaktmann tilstede som sørger for trygg passering.

Berger Hage – arbeider med byggeplassgjerdet ved brakkerigg

I uke 3 er det planlagt noe omgjøring av byggeplassgjerdet som står mellom brakkeriggen og gangvei/Tunveien (mellom nybygg hus D og vendehammeren). Omgjøringen innebærer i hovedsak utskifting av fundamenteringen for gjerdeelementene, og plasseringen blir omtrent som...