Arbeider på Benterud skole 12.06.21

I forbindelse med omlegging av fjernvarmetrase og arbeid med oppgradering av strømforsyningen på Benterud skole, skal Bruvoll bygg og anlegg arbeide i morgen, lørdag 12.06.21 fra kl. 09:00 – 15:00. Arbeidet som vil bli gjort er armering av vegger i trafobygg....