Her kommer naboinformasjon for Skårer Syd

Utbyggerne på Skårer Syd vil sende ut nabovarsler og informasjon om utbyggingen via SkårerSydNabo.no fremover. Nettsiden vil utover høsten få ytterligere informasjon fra hver utbygger. E-postvarslinger om nye innlegg blir sendt ut til de som har meldt seg på...