I forbindelse med utvidelsen av Benterud skole, har vi bygd en ny gang- og sykkelvei fra Tunveien i sørøst til Vallerudveien i nordvest. Nå skal vi koble lysmastene langs gang- og sykkelveien til et strømskap som ligger inne i Tunveien. Vi må derfor grave langs fortauet i Tunveien fra fredag 15. september og gravearbeidet vil fortsette i uke 38 og 39 i tidsrommet:
Mandag-torsdag: klokken 07.00-19.00
Fredag: klokken 07.00-16.00
Lørdag: klokken 08.00-15.00

 I uke 40 skal det asfalteres.

 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

 

Her kan du se en skisse over hvor det skal graves i Tunveien.

Her kan du se en skisse over hvor det skal graves i Tunveien. Skisse v/Jon Einar Tveter Karlsen

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke