Som en del av arbeidene på Benterud skole legger vi nye vann- og avløpsrør inn til skolen
og etablerer ny gang- og sykkelvei gjennom skoletomten i vest. I den forbindelse skal vi
grave over gangveien (der vi har satt opp midlertidige gangtunneler) som går fra
Vallerudveien og ned til skolen. Denne gangveien vil derfor være stengt fra 14. august og
fram til høstferien.

Skolebarna som vanligvis bruker passasjen ned ved Vallerud bosenter, må nå gå via
overgangsfeltet ved Gamleveien/Nordliveien, deretter ned undergangen i
Gamleveien/Nordliveien, videre på fortauet langs Gamleveien og inn ved siden av den nye
Benterudhallen eller inn hovedadkomsten via Tunveien. Se kart nedenfor for alternativ
gangmønster (stiplet rød linje).

 

Alternativ gangvei for skolebarn

Alternativ gangvei for skolebarn når vi stenger gangvei ned ved Vallerud bosenter.

 

Den alternative gangveien vil gjelder for alle myke trafikanter når vi stenger gangvei ved vallerud bosenter/anleggsveien vår.

 

Mandag 21. august tar skolen i bruk Benterudhallen

Den nye flerbrukshallen, Benterudhallen er nå snart ferdig, og fra og med mandag 21. august
kan skolebarna ha kroppsøving i den nye og flotte hallen.

 

Her kan du se flerbrukshallen innvendig.

Her kan du se flerbrukshallen innvendig. Foto: Kristine Nyvoll v/Lørenskog kommune

 

Skolebygget

Arbeidene er også i rute med det nye skolebygget. Skolebygget skal ferdigstilles i løpet av
høsten slik at elevene kan ta det i bruk januar 2024. I høst kommer vi til å arbeide med
innredning og møblering samt ferdigstille og teste de tekniske anleggene inne i skolebygget.
Utvendig skal de resterende uteområdene ferdigstilles, dette inkluderer sykkelparkeringer,
adkomster og gang- og sykkelveien som går gjennom skoletomten.

 

Her kan du se deler av det nye skolebygget utvendig.

Her kan du se deler av det nye skolebygget utvendig. Kristine Nyvoll v/Lørenskog kommune

 

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke