For å bli ferdig med uteområdene før frosten kommer i bakken, kommer det til å være arbeider på Benterud skole de fleste lørdager fremover. Vi kommer til å jobbe i tidsrommet kl. 8.00-15.00.

Førstkommende lørdag, skal vi blant annet grave for vann- og avløpsanlegget i gangveien som går i det sørlige området i nærheten av Finstadbekken. Vi skal også grave inne i skolegården i forbindelse med at vi skal plante et tuntre og busker.

Arbeidene vil omfatte bruk av maskiner som kan støye. Vi beklager ulempene dette medfører.

 

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke