Vi er i sluttfasen for arbeidene med den nye flerbrukshallen, Benterudhallen, og nå skal vi teste brannvarslingsanlegget, innbruddsalarmen og andre systemer. Det vil derfor være en del lyder og blinkende lys fra flerbrukshallen noen dager i uken (innenfor den vanlige arbeidstiden) i de kommende ukene. Dette er altså ikke noe farlig, det er bare testing av anlegget og systemer. Vi beklager støyen dette medfører.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke