Viken Fiber skal blåse nye kabler inne på anleggsområdet 04.07.2023 på dagtid. De skal skjøte om kablene på natten.

 

Det vil være arbeid i følgende tidsrom:

 

04.07.2023 23:00—05.07.2023 06:00

05.07.2023 23:00—06.07.2023 06:00

06.07.2023 23:00—07.07.2023 0600

 

Det skal arbeides i området som er markert med sirkler i skissen nedenfor.

Rød sirkel, viser hvor det skal settes ned en ny TK2 kum over eksisterende trasee (nordvest for skolen). Sort sirkel viser arbeid i sørøst for skolen mot Tunveien.

I sirklene på kartet kan du se hvor Vikenfiber skal arbeide.

I sirklene på kartet kan du se hvor Viken Fiber skal arbeide. Skisse: Viken Fiber

Det vil komme biler kjørende inn på anlegget i disse nettene, men selve arbeidet skal ikke støye. Arbeiderne sitter for det meste inne i bilen for å skjøte kablene.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktpersoner i sommer

Uke 24-25: Thomas Gillgren. Epost: thogil@lorenskog.kommune.no Tlf: 92 20 11 90
Uke 26: Trond Lillebekk. Epost: trolil@lorenskog.kommune.no Tlf: 91 79 94 02
Uke 27-28: Lars Wyller. Epost: larwyl@lorenskog.kommune.no Tlf: 46 77 44 74
Uke 29-30: Kristine Nyvoll. Epost: Krinyv@lorenskog.kommune.no Tlf: 91 61 34 46
Uke 31-34: Thomas Gillgren. Epost: thogil@lorenskog.kommune.no Tlf: 92 20 11 90

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke