Arbeidene på Benterud skole går framover. Den nye flerbrukshallen skal være klar til å tas i bruk etter sommerferien, så her er vi nå i gang med siste innspurt. For at flerbrukshallen skal tas i bruk må vi blant annet ferdigstille kjøreareal fra adkomsten ved Tunveien og til parkeringskjelleren, derfor må vi stenge hovedadkomsten til skolen og barnehagen for en periode. Skolebygget skal være ferdig til jul, så her vil det fortsatt være arbeider det neste halve året.

 

Hovedadkomsten til skole og barnehagen er stengt 23. juni-16. august

Flerbrukshallen skal være stå ferdig i slutten av august og i forbindelse med arbeid på tilhørende uteområde må vi stenge adkomsten til skolen og barnehagen fra og med 23.juni.

For at flerbrukshallen skal kunne tas i bruk, må vi ferdigstille og asfaltere kjørearealet fra adkomstområdet ved Tunveien og til parkeringskjelleren under flerbrukshallen. I adkomstområdet skal det og etableres en rundkjøring, langs skolebygget etableres det et gangfelt og noen få parkeringsplasser på bakkeplan for besøkende til skolen.

Adkomstområdet vil åpnes til skolestart 16. august.

For de som bruker gangveier sør for skolen blir midlertidig gangmønsteret slik:

Her ser du gangmønster i fra sør for skoletomten. (Finstad)

Her ser du gangmønster i fra sør for skoletomten. (Finstad)

 

Flerbrukshallen og tilhørende uteområder

På flerbrukshallen skal vi gjøre ferdig takoverbyggene (også kalt baldakiner) utenfor hovedinngangspartiene (i sør og nord). I løpet av sommerferien skal vi også montere fasadeskilt, utvendige lamper og solavskjerming på hallen.

Inne i hallen er det nå montering av innredning som benker, speil og dusjvegger i garderober som står for tur.

Rundt flerbrukshallen skal vi grave ut og skifte ut en del av jordmassen slik at det er klargjort for grøntområder og etter hvert asfaltering. Det skal etableres lysmaster, fortau og noen parkeringsplasser utenfor flerbrukshallen. Når vi setter ut kantstein (som avgrenser for eksempel kjørefelt og fortau) vil det være noe støy når de skjærer og tilpasser kantsteinen.

 

Her ser du flerbrukshallen utvendig.

Her ser du flerbrukshallen utvendig. Foto: Kristine Nyvoll v/Lørenskog kommune

 

Skolebygget og tilhørende lekeområder

I byggefasen har vi satt opp et provisoriske ventilasjonsanlegg på taket. Nå avvikler og demonterer vi dette.

Uteboden til den spesialpedagogiske basen skal ferdigstilles. På uteområdet sør for skolen skal vi bygge en bod til diverse utstyr samt sykkelparkering, grusbane (fotball), diverse klatreapparat og husker.

Her ser du arbeid på uteområdet sør for skolebygget.

Her ser du arbeid på uteområdet sør for skolebygget.

 

Generelt for sommerferien

Byggeprosjektet tar ikke sommerferie, det vil være aktivitet gjennom ferien. Det vil være anleggsmaskiner som graver på uteområdene og dette vil kunne oppleves noe støyende. Det vil bli noe støv fra anleggsarbeidene, men vi spyler og støvbinder hyppig.

 

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktpersoner i sommer

Uke 24-25: Thomas Gillgren. Epost: thogil@lorenskog.kommune.no Tlf: 92 20 11 90
Uke 26: Trond Lillebekk. Epost: trolil@lorenskog.kommune.no Tlf: 91 79 94 02
Uke 27-28: Lars Wyller. Epost: larwyl@lorenskog.kommune.no Tlf: 46 77 44 74
Uke 29-30: Kristine Nyvoll. Epost: Krinyv@lorenskog.kommune.no Tlf: 91 61 34 46
Uke 31-34: Thomas Gillgren. Epost: thogil@lorenskog.kommune.no Tlf: 92 20 11 90

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke