Skolebygget

I mai skal vi jobbe med den utvendige fasaden på den bygningsdelen som kobler nytt skolebygg og eksisterende bygg sammen. I løpet av denne perioden starter vi og med å bygge takterrassen og montere rekkverk på taket i 3.etasje.

Innvendig fortsetter vi med de tekniske fagene. Vi skal for eksempel montere ventiler og brannrulleport i kjøkkenet ved amfiet. I amfiet skal vi sette opp den store foldeveggen som skal skille amfiet og musikkrommet.

Her ser du amfiet i det nye skolebygget.

Her ser du amfiet i det nye skolebygget. Foto: Kristine Nyvoll V/Lørenskog kommune

Flerbrukshallen

Utvendig skal vi i løpet av mai montere panel utenpå ytterveggselementene i den nedre delen av flerbrukshallen. Inne i hallen skal tømrer montere spilekledning på vegger i tillegg skal det resterende sportsutstyret som for eksempel basketballkurver og volleyballfester monteres. Dører settes inn og heisen monteres.

 

I garderobene starte vi med å flislegge vegger i dusj-soner og legge vinyl på gulv i garderobedel. I 2. etasje skal vi legge gulvbelegg, sette opp rekkverk og montere den lille tribunen (mesaninen).

Her ser du innvendig i den nye flerbrukshallen.

Her ser du innvendig i den nye flerbrukshallen. Foto: Kristine Nyvoll v/Lørenskog kommune

Uteområdet

I løpet av uke 17 planlegger vi å gjenoppta arbeider på gang- og sykkelveien som går på sørsiden av skolehagen og Benterud barnehage, se tegningen nedenfor (gang- og sykkelveien er markert i gult). Vi kommer til å starte med graving ytterst mot Tunveien for å trekke strøm og sette opp lyktestolper/veilys. Vi skal også klargjøre denne delen av gang- og sykkelveien for asfaltering. I kantene av veien skal det etableres grøfter. Det skal fylles på noe mer masser på veien slik at vi er på riktig nivå. Selve asfalteringen planlegger vi å utføre senere i sommerferien.

Av sikkerhetshensyn må vi stenge gang- og sykkelveien i perioder mens arbeidene pågår. Midlertidig omlegging og alternativ vei vil bli skiltet.

Her ser du en skisse av den sørøstlige delen av gang- og sykkelveien, her skal det utføres gravearbeid.

Her ser du en skisse av den sørøstlige delen av gang- og sykkelveien, her skal det utføres gravearbeid. Skisse: Jon Einar Tveter Karlsen v/Backe Romerike

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke