Fra neste uke og fire uker framover skal vi gjøre en del arbeid på vann- og avløpsanlegget som ligger syd for flerbrukshallen, området er markert rødt i skissen nedenfor. Se mer om dette i forrige nyhetsbrev.

Som følge av dette må anleggsbilene som skal inn og ut fra flerbrukshallen benytte Tunveien i denne perioden. Det skal ikke være anleggstrafikk fra kl 07.30-09.00 om morgenen.

Anleggstrafikken til skolebygget kommer fortsatt til å kjøre inn via Vallerudveien.

Her kan du se hvor vi skal utføre vann og avløpsarbeid i uke 11-15 (avgrenset rødt området).

Vann og avløpsarbeid i uke 11-15 (rødt området). Skisse: Jon Einar v/Backe Romerike.

 

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke