Fredag 10. mars skal vi utføre en stor støpejobb på gulvet i flerbrukshallen. Dette er en stor påstøp på ca. 150 m³ betong som må gjøres i én prosess.

Vi starter opprigging av pumpebilen klokken 06.00 og arbeidet vil mest sannsynlig pågå ut over ettermiddagen og kvelden denne dagen. Når betongen er på plass, skal den fordeles jevnt ut over gulvet. Til dette arbeidet bruker vi maskiner som støyer noe.

 

Andre arbeider på flerbrukshallen

 

På flerbrukshallen jobber vi med å isolere bygget. I denne perioden skal rørlegger montere rør, elektriker kable ledninger til det elektriske anlegget og ventilasjon montere ventilasjonsrør.

I 2. etasje over garderobedelen skal det være et teknisk rom hvor vi etter hvert skal heise inn de store ventilasjonsaggregatene som skal sørge for god luft i flerbrukshallen. Før vi heiser på plass aggregatene må vi avrette gulvet og legge vinyl som gulvbelegg.

Vi skal utføre støvbinding i parkeringskjelleren, dette er en etterbehandling for å redusere videre støvdanning og for å lette rengjøring, dette gir flaten en bedre kjemikaliebestandighet. Deretter skal vi starte opp med montering av teknisk utstyr i parkeringskjelleren.

 

 

Her kan du se innvendig i flerbrukshallen.

Bildet viser innvendig i flerbrukshallen. Foto: Kristine Nyvoll v/Lørenskog kommune

 

 

Skolebygget

 

På skolebygget jobber vi nå med å gjøre ferdig fasaden. Vi skal montere ventiler på fasaden og gjøre ferdig de utvendige trappehusene hvor inngangene for elevene til det nye bygget skal være.

Inne i bygget skal vi begynne å montere på plass heisen. Tekniske fag som rørlegger, elektriker og ventilasjon vil fortsette å montere sitt utstyr innvendig i skolebygget og tømrer skal starte med å sette inn dører og glassareal innvendig. Ellers fortsetter vi med å legge gulvbelegg og male overflater.

Bildet viser skolebygget utvendig fra sør, her kan du se fasaden og et av trappehusene som vil bli en elevinngang når skolen er ferdig.

Bildet viser skolebygget utvendig fra sør, her kan du se fasaden og et av trappehusene som vil bli en elevinngang når skolen er ferdig. Foto: Kristine Nyvoll v/Lørenskog kommune

Bildet viser en korridor i 3.etasje der de fleste overflater er malt og det har blitt montert en vaskerenne.

Bildet viser en korridor i 3.etasje der de fleste overflater er malt og det har blitt montert en vaskerenne. Foto: Kristine Nyvoll v/Lørenskog kommune

Bildet viser en elevgarderobe som er nymalt.

Bildet viser en elevgarderobe som er nymalt. Foto: Kristine Nyvoll v/Lørenskog kommune

Bildet viser to innganger til grupperom/klasserom.

Bildet viser to innganger til grupperom/klasserom. Foto: Kristine Nyvoll v/Lørenskog kommune

 

Utendørs

Utendørs skal vi i denne perioden jobbe videre med vann- og avløpsanlegget. Syd for hallen skal vi sette ned to sandfangskummer som skal samle opp sand fra avløpsvann. Vi skal og sette ned en overvannskum som skal sørge for at vann blir borte fra overflatene.

Videre skal vi jobbe med vann- og avløpsarbeid knyttet til påkobling mellom ny og gammel skole, der vi skal koble varmtvannsrør og kaldtvannsrør sammen.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke