Flerbrukshallen

På flerbrukshallen fortsetter vi med montering av prefabrikkerte betongelementer. Vi heiser på plass elementer fra mobilkranen som står ute i Gamleveien som tidligere varslet. Vi har altså stengt av ett av to kjørefelt i retning Skårersletta. Minner om at fortauet langs Gamleveien er stengt av i ukedagene, det er skiltet alternativ gang- og sykkelvei.

Det vil være relativt hyppige leveringer av betongelementer, det vil si at det må påregnes noe ventetid for biltrafikk i Gamleveien når lastebiler rygger inn til mobilkranen (vi har trafikkvakt som sikrer dette ved å stoppe trafikken når lastebilen rygger inn). På flerbrukshallen skal vi også fylle tilbake masser inn mot kjellervegg.

Her ser du at mobilkranen heiser på plass betongelementer på flerbrukshallen.

Bildet viser mobilkranen som heiser på plass betongelementer på flerbrukshallen. Foto: Thomas Gillgren v/Lørenskog kommune

 

Skolebygget

På skolebygget fortsetter vi arbeidene med utvendig kledning. Inne i bygget er vi godt i gang med malerarbeidet. Vi forsetter med flytsparkling av gulv og etablering av tekniske føringer (rørlegger, ventilasjon og elektriker arbeid).

Her ser du deler av skolebygget utvendig.

Bildet viser deler av skolebygget utvendig. Det arbeides med utvendig kledning. Foto: Thomas Gillgren v/Lørenskog kommune

 

Her ser du deler av skolebygget innvendig.

Her ser du deler av skolebygget innvendig. Foto: Thomas Gillgren v/Lørenskog kommune

 

Uteområdet

Fra fredag 6. januar til fredag 20. januar (oppdatert 10.01) stenger vi av en mindre del av gang- og sykkelveien i sørøst mot Tunveien, se den røde markeringen på bildet nedenfor, dette for å flytte en stolpe med strømførende ledninger. Se gul markering på bilde nedenfor for alternativt gangmønster. Fredag 6. januar kommer vi til å sette på en såkalt heater som vil tine opp jordmassene slik at vin kan grave i området. Denne heateren vil stå på over helgen og det kan støye noe.

Her ser du kart over Benterud skole og gang- og sykkelveien rundt skoleområdet. Den røde markeringen viser hvilket området som skal stenges av. Gul markering viser alternativ ferdselsvei.

Bildet viser et kart over Benterud skole og gang- og sykkelveien rundt skoleområdet. Den røde markeringen viser hvilket området som skal stenges av. Gul markering viser alternativ ferdselsvei.

 

Dersom det kommer mye snø, vil vi starte med brøyting på byggeplassen tidligere enn klokken 07.00. Ellers er arbeidstidene de samme som før jul:
Mandag-torsdag: klokken 07.00-19.00
Fredag: klokken 07.00-16.00
Lørdag: klokken 08.00-15.00

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke