I utbyggingen av flerbrukshallen på Benterud skal vi heise prefabrikkerte elementer på plass, og vi må derfor sperre av ett kjørefelt i Gamleveien. Det skal være en følgemann som dirigerer trafikk. Det benyttes varselpanel for å vise filforandringer tydelig for trafikantene. Dirigentene har radiokommunikasjon med kranbilsjåfør som løfter på elementene.

Vi setter opp sikring/avsperring natt til onsdag 14.desember.

Det er planlagt at avsperringen skal vare fra 14.desember og ut januar 2023. Fortauet blir derimot åpent i helgene.

 

Her ser du illustrasjon av sperringen i ett kjørefelt i Gamleveien. Dette er området utenfor der flerbrukshallen bygges.

Her ser du illustrasjon av sperringen i ett kjørefelt i Gamleveien. Dette er området utenfor der flerbrukshallen bygges.

Her ser du bilde av Gamleveien der avsperret området er skissert inn. Dette er rett før innkjøringen til Rådmann Paulsens gate.

Her ser du bilde av Gamleveien der avsperret området er skissert inn. Dette er rett før innkjøringen til Rådmann Paulsens gate.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke