På grunn av arbeid med gjenfylling av masser rundt fremtidig flerbrukshall på Benterud, kommer vi til å ha maskiner på fortauet og vi må derfor stenge av fortauet i dette området mot Gamleveien. Se bildet nedenfor. Blå linje er nytt byggegjerde. Fra rød strek til blå linje stenges det av. Myke trafikanter må benytte fortau på andre siden. Det settes opp skilt og byggegjerder for å sikre området.

Dette vil gjelde fra 7. – 20. desember 2022.

Her ser du skiltplan for hvordan fortauet ved Gamleveien stenges av. Fra rød strek til blå linje er det avstengt.

Bildet viser plan/kart for hvordan fortauet langs Gamleveien, utenfor fremtidig flerbrukshall, skal stenges av for myke trafikanter.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke