Skolebygget

Det pågår arbeid med fasaden utvendig, det inkluderer blikkenslagerarbeider, som montering av metall-beslag rundt vinduer, og montering av utvendig trekledning.

Her ser du fasaden på skolebygget utvendig.

Utvendig skolebygg: Her ser du fasaden på skolebygget.

Innvendig i skolebygget setter vi opp vegger og videre lukker vi vegger etter at alt av isolering og diverse tekniske føringer er lagt inn. Det pågår flytsparkling av gulv og legging av varmesløyfer (gulvvarme). I løpet av desember skal vi og starte opp med malerarbeider innvendig.

 

Fjernvarme som oppvarming

Inne i det nye skolebygget varmer vi nå opp bygget med fjernvarme fra Akershus Energi. Denne er  100 % fornybar og medfører ikke utslipp på byggeplass. Vi benytter oss av en ny fjernvarmeveksler som står i kjelleren i eksisterende skolebygg og sender varmtvann gjennom varmesløyfer videre ut til varmevifter i nybygget. Varmeviftene kaller vi gjerne for blekkspruter, de ser slik ut (se bildet nedenfor).

 

Flerbrukshallen

I løpet av desember skal vi støpe resterende vegger og trappesjakt/heis i parkeringskjeller. Vi kommer også til å starte opp med elementmontasje, det vil si montasje av stålsøyler, ståldragere, og montering av prefabrikerte etasjeelementer.  Vi skal også fylle tilbake masser inntil bygget mot kjellerveggene.

Her kan du se at vi støper vegger til parkeringskjeller på flerbrukshallen ved Benterud skole.

Flerbrukshallen: Her ser du at vegger støpes til parkeringskjeller. Foto: Thomas Gillgren, Lørenskog kommune

 

Uteområder

Vi arbeider fortsatt med å etablere ny gang- og sykkelvei i sørområdet av skoletomten, nedenfor Benterud barnehage. På de øvrige uteområdene tar vi en pause i arbeidet nå i vinter.

 

Arbeidstid i romjulen

Det vil være noen arbeider på byggeplass i romjulen tirsdag 27. – fredag 30. desember. Ingen arbeider lørdag 31. desember.

 

Lørdagsarbeider

Vi har tidligere varslet arbeider i tidsrommet kl. 07.00 – 14.00 på lørdager. Arbeidstiden på lørdager er endret til kl. 08.00 – 15.00.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.



Samtykke