Grunnentreprenør arbeider med gang-og sykkelveien i sørøst av skoletomten på Benterud. For å bli ferdig med grøft i den delen av gang- og sykkelveien som er utenfor barnehagen i sør, skal grunnentreprenør jobbe på lørdag 19.november.
På lørdag kommer det til å være en hjulgraver med en hjelpemann fra kl 08.00-15.00 i dette området. Dette arbeidet vil støye, beklager ulempen dette medfører.

Gang-og sykkelvei – utenfor Benterud barnehage

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende, ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke