Skolebygget:
For skolebygget fortsetter vi med fasadearbeider, som kledningen på ytterveggen og blikkenslager arbeid på fasaden. Vi fortsetter videre med oppsetting av innvendige vegger, etablering av gulvvarme og sparkling (avretting) av gulv.

Vi skal også montere rør og kanaler til ventilasjon, slik at det blir god luft for alle som skal være i bygget. Rørlegger skal ferdigstille sprinkler i taket og montere røranlegg i innerveggene. Elektrikere skal klargjøre for stikkontakter og brytere i vegger. Det begynner å ta mer form inne og konturene av framtidig undervisningslokaler kommer fram.

Romerikes Blad kom på besøk tirsdag 1. november og hadde en større sak om utbyggingen. Dessverre er den bak betalingsmur, men du kan lese den her.

Flerbrukshall:
Første del av bunnplaten i flerbrukshallen ble støpt 31. oktober. Neste storstøp er bestilt til onsdag 09. november med forbehold om vær. Dersom det er meldt mye nedbør vil arbeidet med støpen flyttes. Støpen blir omtrent like stor som forrige støp. 250 m3 er bestilt. Når dette arbeidet pågår vil det være sterk belysning og noe støy. Arbeidet vil pågå fra kl. 06.00 og er planlagt å være ferdig til kl. 1900, så lenge det ikke skjer noe uforutsett, som det dessverre gjorde da vi støpte sist.


Tekst til bildet: Her ser du den nystøpte bunnplanten som brukes til grunnplattform for videre arbeid. Til høyre bak i bildet ser du de første kjellerveggene som kommer opp.

Videre blir det arbeid med forskaling/armering og støp av vegger. Vi starter så opp med stål og prefabrikkerte elementer (råbygg) i fra uke 48/49.

Uteområdet:
I løpet av november vil vi jobbe videre med den delen av gang- og sykkelveien som ligger helt i sørøst mot Tunveien og sør for Benterud barnehage. Dette arbeider gjør at vi må gjøre om gangmønsteret sør for Benterud barnehage midlertidig, for å kunne fortsette med gravearbeider til ny gangvei. Se bildet nedenfor for hvordan midlertidig gangmønster blir.   

Det vil fortsatt være arbeid på resterende del av gang- og sykkelveien og skolebarna som kommer fra Vallerud må fortsatt benytte omlagt vei via sameiet i vest.

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende, ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke