I forbindelse med etablering av en ny brann- og vannkum ved Benterud skole må vannet til Benterud barnehage stenges. Av hensyn til driften i barnehagen vil dette arbeidet utføres på ettermiddag og kveldstid idag, mandag 31.10.2022. Arbeidene omfatter graving, løfting av kumdeler og arbeid med tilkoblinger på sørlige del av skoletomten. Arbeidene er i utgangspunktet ikke støyende men det vil være maskinbruk utover kvelden. Arbeidene estimeres å være ferdigstilt ca 22.00. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende, ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke