Mandag 31.oktober skal første halvdel av bunnplaten til den nye flerbrukshallen ved Benterud skole støpes. Det omfatter en støp på ca 300m³ betong. Det betyr ca 40-50 betongbiler i løpet av dagen. De vil kjøre inn og ut den vanlige anleggsadkomsten fra Vallerudveien. For å rekke å gjennomføre hele støpen og de nødvendige etterarbeider mens betongen herder, må støpearbeidene starte klokken 7.00. Før støpearbeidene kan starte, må betongpumpebilen rigge seg opp. Opprigging av denne starter fra ca. klokken 6.00. Arbeidene er ikke veldig støyende men noe lyd fra biler og maskiner må påregnes. Vi beklager eventuelle ulemper det kan medføre.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende, ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke