Lurer du på hvor langt vi er kommet med byggingen av Benterud skole utvidelse og hva som skal skje den neste måneden? Her får du et innblikk!

Skolebesøk

I slutten av september var vi på hyggelig besøk hos 1. klassingene på Benterud skole. Da informerte vi om den nye skolen og hvor viktig det er å ikke krype under eller klatre over byggegjerdet. Du kan lese mer om besøket her.

 

Skolebygget utvendig

En viktig milepæl er å få tett bygg. Nå har vi bare en takflate vi skal tette, før vi har tett tak på hele skolebygget. Og vi jobber målrettet for at hele bygget skal bli tett. Nå driver vi med montering av klimavegger, det vil si yttervegger i klimaskallet til bygget. Samtidig monteres vinduer i veggene suksessivt.

 

Skolebygget innvendig

På bildet nedenfor ser du at arbeidet med innervegger også går for fullt. Vi begynner å se konturene av blant annet korridorer, grupperom, undervisningsrom, musikkrom og amfi.

 

Utearealer

På utearealene jobbes det fortsatt med noen vann og avløpsrør, planering av terreng for lekeapparater og med den nye gang- og sykkelveien.

Som vi varslet om i forrige nyhetsbrev utfører vi nå arbeid på en liten del av gang- og sykkelveien i sør-øst (se det røde rektangelet på bildet nedenfor). Derfor er nå gang- og sykkelveien lagt om. Se alternativ gang- og sykkelvei på bildet nedenfor.

 

Flerbrukshallen

På bildet nedenfor ser vi armering og forskaling av pelehoder (peler som er boret ned til fjell). Firkanten med armering er heisgruben. Det er her heisen til flerbrukshallen skal komme. Når de langsgående stripefundamentene er støpt, vil arbeidet med bunnplaten for parkeringskjelleren iverksettes. Bunnplaten til parkeringskjelleren skal støpes i to omganger. Når første del er støpt, vil vi sette ned en heisekran på dekket og starte opp arbeidet med plasstøpte vegger til parkeringskjelleren.

På bildet ser vi armering og forskaling av pelehoder (peler som er boret ned til fjell). Firkanten med armering er heisgruben. Det er her heisen til flerbrukshallen skal komme.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende, ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke