I forbindelse med utvidelsen av Benterud skole skal vi utføre arbeid på en liten del av gang- og sykkelveien i sør-øst, se det røde rektangelet på bildet nedenfor. For dette arbeidet må gang- og sykkelvei legges om, se alternativ gang- og sykkelvei på bildet. For arbeidet må det kjøres inn noe anleggstrafikk via Tunveien, men dette er minimalt.

Arbeidet kommer til å start opp førstkommende mandag 03/10. Arbeidet vil ta ca 4 uker.

Benterud gangvei SydØst

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende, ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke