Her kommer informasjon hva som skal foregå på Benterud skole i kommende periode – uke 37 til uke 40.

Skolen
Tømrerarbeider pågår for fullt. Det arbeides på tak og det settes bindingsverk på fasadene. I neste periode starter vi med blikkenslagerarbeider og innsetting av vinduer. Rørlegger, elektriker og de som arbeider med ventilasjon fortsetter å arbeide med tekniske føringer i himlinger og sjakter. Nå kommer vi også til å starte opp arbeidet med å sette opp innervegger.

Det vil pågå arbeid med flytsparkling slik at vi får et jevnt underlag for gulv. Elementmontasjen av betong begynner å nærme seg slutten på skoledelen og vi planlegger å være ferdig med betongelementene i uke 39.

Uteområder:
Videre jobber vi på uteområdet til skolen. Det skal i kommende periode gjøres arbeid i sørområdet av skoletomten. Vi skal grave og utforme en del av ny gang- og sykkelvei helt i sør mot Benterud barnehage, og anleggsgjerde vil bli flyttet slik at vi ivaretar sikkerhetssone.

Gangmønster blir endret, se skisse nedenfor:

 

Flerbrukshallen:
Vi er nå ferdig med borring av forringsrørene ned til fjell for flerbrukshallen. For neste periode vil vi sette stålkjernepeler i de forringsrørene som nå har blitt borret. Deretter skal pelehodene armeres og støping av stripefundamenter, før arbeidet med bunnplate for parkeringskjeller til hallen kan igangsettes.

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende, ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke