16. august starter vi opp med peling til fjell for flerbukshallen på Benterud skole. Dette arbeidet vil vare i ca tre uker. Arbeiderne som jobber med dette vil jobbe i normal arbeidstid mandag-fredag (mandag-torsdag 07.00-19.00 og fredag 07.00-16.00). Pelingen vil periodevis støye noe.

Hensikten med pelingen er å føre over krefter som virker på flerbrukshallen ned i fjellet. Da borrer vi ned forringsrør, setter ned stålkjerne, og sveiser på stål plate, før vi støper/gyser dette fast. Så fyller vi opp med masser som avrettes før vi armerer og støper bunnplaten for hallen – det som blir gulvet til parkeringskjelleren.


Bildet viser arbeider med peling, bildet er tatt fra kommunens prosjekt på Fjellhamar.

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende, ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke