Her kommer informasjon om arbeidene som skal utføres fremover på Benterud skole:

Skolebygget
Arbeidet med å sette opp stål, heise på plass og montere betongelementer pågår for fullt. Tømrere har ankommet byggeplassen og vi er i gang med forberedende tømrerarbeider. Når vi får tilkomst til taket så vil vi begynne med arbeid på tak og sette gesimskasser. Når ventilasjonsrør og andre tekniske føringer på taket er klart vil vi isolere og tekke taket på delen inn mot eksisterende skole. Parallelt med dette vil vi starte arbeidet med gulv på grunn i 1.etasje. Vi skal da isolere, forskale og støpe gulv.


Bildet viser skolebygget sett i fra sør med eksisterende skole til høyre i bildet. Råbygget i stål for store deler av skolebygget er satt opp og betongelementer heises på plass.

Uteområder
Det pågår fortsatt grunnarbeid og arbeid under bakken med vann og avløp på uteområdet. Det er også startet opp arbeid med den fremtidige gang- og sykkelveien som skal gå langs tomtegrense gjennom skoleområdet i vest (fra Vallerudveien til grønt området i sør).


Bildet viser traseen til den fremtidige gang og sykkelveien. Her har vi begynt å fjerne toppdekket (øverste del av jordmasser).

Flerbrukshallen
Byggegropen for flerbrukshallen er gravd ut. Det er nå et stort hull der spuntelementer holder jorden tilbake slik at det ikke raser. Mandag 8. august vil vi støpe et arbeidsdekke (i betong) i bunn av byggegropen der hallen skal bygges. Dette for å ha en fin plattform å bevege oss på nede i gropa når vi skal jobbe der, samtidig som dekket har en avstivende effekt for spunten.


Bildet viser den utgravde byggegropen med spuntelementer rundt der flerbrukshallen skal bygges.

Arbeidstid for arbeidene nevnt over vil være som tidligere varslet:
Mandag-torsdag fram til klokken 19.00
Fredag fram til klokken 16.00
Lørdag klokken 07.00-14.00

Peling for flerbrukshallen
Videre i august starter vi opp med peling til fjell. Oppstartstidspunkt og arbeidstid for denne aktiviteten kommer vi tilbake til, men oppstart vil skje i en av de nærmeste ukene. Hensikten med pelingen er å føre over krefter som virker på flerbrukshallen ned i fjellet. Da borrer vi ned forringsrør, setter ned stålkjerne, og sveiser på stål plate, før vi støper/gyser dette fast. Pelingen vil periodevis støye noe. Så fyller vi opp med masser som avrettes før vi armerer og støper bunnplaten for hallen – det som blir gulvet til parkeringskjelleren.


Bildet viser arbeider med peling, bildet er hentet fra kommunes prosjekt på Fjellhamar.

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende, ta kontakt med:

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke