Hei

Det vil være følgende arbeider som blir utført i uke 28 på Betonmast sin byggeplass.

  • Gravearbeider.
  • Montering av stillaser i Bjarne Haugens gate.
  • Tekke arbeider
  • Støpe arbeider.

Når det gjelder grunnarbeider vil det være noe støy i denne forbindelse, mens de andre arbeidene ikke vil medføre støy.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke