Ferdig spuntgrop. Her skal det nå graves ut til p-kjeller. Klikk på bilde for større versjon.

Ferdig spuntgrop. Her skal det nå graves ut til p-kjeller. Klikk på bilde for større versjon.

Spuntarbeidene til flerbrukshall ved Benterud skole har gått meget bra og er ferdigstilt, godt innenfor den varslede perioden. Spuntmaskinen blir fraktet bort i løpet av mandag 4. juli.

Det vil fortsatt være byggeaktivitet på skoleområdet gjennom sommeren, men i mindre omfang. Vi skal begynne med utgraving av flerbrukshallen og fortsette med råbyggmontasje på skolebygget.

 

 

 

Hva er spunt og hvorfor gjør vi det?

For å kunne grave ut for parkeringskjeller under den nye flerbrukshallen på Benterud skole, har vi måttet spunte. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy.

 

Råbygget til skoletilbygget reiser seg. I september vil hele råbygget være oppe. Klikk på bilde for større versjon.

Råbygget til skoletilbygget reiser seg. I september vil hele råbygget være oppe. Klikk på bilde for større versjon.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

På grunn av ferieavvikling vil det være ulike kontaktpersoner i perioden.

Uke 27:
Trond Lillebekk
Byggeleder
Telefon: 91 79 94 02
E-post: trolil@lorenskog.kommune.no

 

Uke 28:
Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Uke 29:
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke