Til informasjon så skal det ikke spuntes førstkommende fredag 24. juni. Det vil altså ikke bli støy fra spuntarbeid da. Spuntarbeidene starter igjen mandag 27. juni.

Hva er spunt og hvorfor gjør vi det?

For å kunne grave ut for parkeringskjeller under den nye flerbrukshallen på Benterud skole, må vi spunte. Disse arbeidene startet mandag 20. juni, og vil pågå i ca. fire uker.

Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy. Vi varsler derfor om dette nå slik at dere eventuelt kan planlegge ferien etter dette. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når det nærmer seg.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende i uke 26 og uke 27, ta kontakt med:

Trond Lillebekk
Byggeleder
Telefon: 91 79 94 02
E-post: trolil@lorenskog.kommune.no

 

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke