For å kunne grave ut for parkeringskjeller under den nye flerbrukshallen på Benterud skole, må vi spunte. Disse arbeidene starter mandag 20. juni, og vil pågå i ca. fire uker.

Tidligere har vi  varslet at spuntingen skal starte i midten av neste uke (onsdag), men på grunn av at spunteentreprenør fikk tidligere ledig kapasitet enn først antatt, starter vi tidligere. I og med at vi kommer i gang raskere, blir vi også raskere ferdig.

Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy. Vi varsler derfor om dette nå slik at dere eventuelt kan planlegge ferien etter dette. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når det nærmer seg.

 

Arbeidstid for spuntarbeidene

  • Mandag til torsdag: 07.30-18.30.
  • Fredager: 07.30-16.30

Arbeiderne kommer på plassen kl. 07.00, men skal ikke begynne med spuntarbeider før 07.30.

Når spunten er satt opp, vil vi starte opp med utgraving av massene til ny parkeringskjeller.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har er spørsmål til byggearbeider eller lignende i uke 26 og uke 27, ta kontakt med:

Trond Lillebekk
Byggeleder
Telefon: 91 79 94 02
E-post: trolil@lorenskog.kommune.no

 

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke