Det har i en periode pågått grunn- og betongarbeider på Benterud skole. Dette arbeidet kommer til å fortsette en god stund framover.

Nå har arbeidene med å montere de prefabrikkerte elementene for råbygget startet.

 

Spuntarbeider for flerbrukshallen

Onsdag 22. juni skal vi starte spuntarbeidene for flerbrukshallen, og disse vil pågå i uke 25 til uke 28/29.

Arbeidstid for spuntarbeidene:

  • Mandag til torsdag: 07.30-18.30.
  • Fredager: 07.30-16.30

Arbeiderne kommer på plassen kl. 07.00, men skal ikke begynne med spuntarbeider før 07.30.

Når spunten er satt opp, vil vi starte opp med utgraving av massene til ny parkeringskjeller.

 

Bilde fra webkamera, 10. juni 2022

Bilde fra webkamera, 10. juni 2022.

Håndtering av overvann (regn- og smeltevann)

Som nevnt i nyhetsbrevet 12. mai skal vi etablere to underjordiske fordrøyningsmagasin (overvannsmagasin) som vil fylle seg med vann ved kraftige regnskyll. I skoleferien skal vi grave for å etablere et fordrøyningsmagasin på østsiden av skolen.

Vi vil da grave opp litt av innkjøringen til skolen (se skisse nedenfor, etablering av overvannsmagasin), men det vil til enhver tid være tilkomst til barnehage/SFO.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke